Zber iného ako nebezpečného odpadu

Naša firma má povolenie zo životného prostredia nakladanie s iným ako s nebezpečným odpadom. Radi ho od vás na zmluvnom základe odoberieme.

Obaly z papiera a lepenky

Kód odpadu: 150101

Obaly z plastov

Kód odpadu: 150102