Revitalizácia náteru potrubných rozvodov PHM

Revitalizácia náteru zvislých a vodorovných konštrukcii a poklopov domových šácht a potrubných rozvodov jednotlivých produktov PHM – čerpacia stanica ORLEN – Most pri Bratislave.