AdBlue®

VYUŽITE MOŽNOSŤ NÁKUPU AdBlue® KVAPALINY PRE SVOJE STROJE

Manipulácia s AdBlue®

Pri každej manipulácii s AdBlue® je nutné dodržiavať maximálnu čistotu. Jediný správny spôsob výdaja AdBlue® je pomocou originálneho čistého nepoškodeného výdajného zariadenia z originálneho obalu alebo zásobníka. Akékoľvek náhradné alebo improvizované riešenia môžu viesť ku kontaminácii, ktorá máva za následok poškodenie SCR zariadenia v automobile a jeho nákladnú opravu. Odporúčame používať naše originálne výdajné systémy AdBlue ®, prezrite si našu ponuku, máme riešenie pre zákazníka každej veľkosti.

O kvapaline AdBlue®

AdBlue® je číra, spravidla bezfarebná kvapalina, ktorá sa skladá z 32,5 % vysoko chemicky čistej syntetickej močoviny a 67,5 % demineralizovanej vody. AdBlue® nie je nebezpečné pre zdravie človeka ani pre životné prostredie. Nespadá medzi produkty ADR. Podrobnejšie informácie nájdete tu. Stiahnite si kartu bezpečnostných údajov a špecifikáciu produktu.

Skladovanie AdBlue®

Zásobník alebo zásobný obal s AdBlue® je vždy nutné skladovať na vhodnom mieste chránenom pred znečistením a vysokými teplotami, mimo priameho slnka. Odporúčaná skladovacia teplota je od 0 do 25 °C. Zásobník musí byť vždy tesne uzavretý. Pri teplotách nad 25 °C môže dochádzať k samovoľnému tepelnému rozkladu produktu a uvoľňovaniu plynného ammoniaku. To vedie k vzniku nepríjemného zápachu (po čpavku), ale tiež k postupnému úbytku aktívnej látky. AdBlue® tuhne pri –11 °C. Po opätovnom rozmrznutí ho možno bez obmedzenia používať. Na zabezpečenie plynulosti pri čerpaní AdBlue® do nádrže automobilov je vhodné ho skladovať v priestoroch, kde teplota neklesá pod 0 °C.